Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coireacht Eagraithe,Frith-Chambheartaíochta,Gadaíocht Ealaíne, Seandachtaí agus Imscrúdú Mótarfheithiclí Goid

Aonad Coiriúlachta Eagraithe

I mí na Samhna 2005, bhunaigh Coimisinéir an Gharda Síochána Aonad Coiriúlachta Eagraithe (OCU) tiomanta laistigh den NBCI ar bhonn sealadach. In Eanáir 2008, bhunaigh an Coimisinéir an t-aonad ar bhonn buan. Déanann an OCU oibríochtaí arna stiúradh ag faisnéis i gcoinne grúpaí coiriúla eagraithe.

Díríonn an OCU ar choiriúlacht a sháraíonn teorainneacha roinne an gharda síochána, lena n-áirítear robálacha armtha, fuadach ualaí agus tráchtearraí luachmhara, buirgléireachtaí tradstórais, fuadaigh 'thíogracha' agus cainníochtaí móra drugaí rialaithe a allmhairiú.

Oibríonn an t-aonad i ndlúthchomhar le haonaid speisialaithe eile lena n-áirítear Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána, Aonad Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce agus an tAonad Práinnfhreagartha. Oibríonn an OCU go dlúth leis na Gardaí áitiúla freisin.

An tAonad Frith-Chambheartaíochta

Is é príomhfheidhm an Aonaid Frith-Chambheartaíochta ná cearta maoine intleachtúla a chosaint. Chun cur chuige struchtúrtha agus comhordaithe a chinntiú maidir le dul i ngleic le fadhb táirgí góchumtha, bíonn an tAonad i gcomhairle ar bhonn náisiúnta le Gardaí fiosraithe agus cabhraíonn sé i ngach gné den choiriúlacht áirithe sin.

Idirghníomhaíonn pearsanra chomh maith le gníomhaireachtaí eile atá bainteach le cosaint maoine intleachtúla. Ardaíonn an ghníomhaíocht seo feasacht maidir le luach chearta maoine intleachtúla, i dtéarmaí cruthú ioncaim agus ríchíosa.

An tAonad Ealaíon agus Seandachtaí

Freastalaíonn gadaíocht ealaíne agus seandachtaí do mhargadh nideoige speisialaithe in earraí den sórt sin, agus tá saineolas speisialaithe ag an Aonad seo maidir le coiriúlacht ghaolmhar a imscrúdú.

Tá sé mar aidhm ag an Aonad, trí raon gníomhaíochtaí, feasacht an phobail ar an gcineál seo gadaíochta, a ardú. Tugann sé cúnamh oibríochta agus saineolas freisin do phearsanra an Gharda Síochána a dhéanann imscrúdú ar an gcineál seo coireachta.

Le ar an eolas faoi mhargaí idirnáisiúnta agus forbairtí sa réimse seo, bíonn teagmháil ag an Aonad le margairí ealaíne agus seandachtaí agus le músaeim agus gailearaithe ar fud an domhain chomh maith le haonaid imscrúdaithe póilíní eile den chineál céanna.

An tAonad um Imscrúdú Mótarfheithiclí Goidte

Déanann an tAonad um Imscrúdú Mótarfheithiclí Goidte (SMVIU) imscrúdú ar ghadaíocht mótarfheithiclí, gléasra nó innealra agus coireacht ghaolmhar.

Bíonn teagmháil ag an Aonad go rialta leis an tionscal mótair, cuideachtaí árachais, cuideachtaí gluaisteán ar cíos, ceantanna gluaisteán agus le haonaid imscrúdaithe póilíní den chineál céanna i ndlínsí eile. Úsáideann an tAonad na meáin chumarsáide chomh maith chun cabhrú le gadaíocht mótarfheithiclí agus coireanna gaolmhara a chosc.  

Tá baint ag an SMVIU ar bhonn leanúnach le hoibríochtaí agus tionscnaimh Europol agus Interpol. Tá rochtain ar an toirt ag an nGarda Síochána ar an mBunachar Sonraí Feithiclí Goidte ó 63 tír ar fud an domhain. Mar thoradh air sin, bhí an tAonad in ann líon mór feithiclí a goideadh sa tSeapáin, sa Ríocht Aontaithe, mórthír na hEorpa agus sna Stáit Aontaithe a aithint agus a urghabháil.