Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Tionscnaimh sábháilteachta pobail

Pobal ar Aire

Is clár sábháilteachta pobail é Pobal ar Aire do cheantair thuaithe le béim ar dhaoine níos sine agus níos leochailí. Feidhmíonn sé mar chomhpháirtíocht idir an pobal, An Garda Síochána agus Muintir na Tíre. Saothraítear é le prionsabal na freagrachta comhroinnte i leith chosc agus laghdú na coireachta.  Bíonn sí mar aidhm ag cláir Phobal ar Aire chun próiseas na forbartha pobail a chothú, deiseanna do choireanna a laghdú, pobail a aontú i meitheal comharsanachta agus seirbhíse don phobal, agus chun cláir a cheapadh chun cáilíocht na beatha do chách sna pobail tuaithe a fheabhsú.

Cliceáil anseo i gcomhair Leabhráin Phobal ar Aire

Community Alert 

Faire Comharsanachta

Is clár coiscthe coireachta agus sábháilteachta pobail do cheantair uirbeacha é Faire Comharsanachta. Feidhmíonn sé mar chomhpháirtíocht idir An Garda Síochána agus an pobal. Oibríonn sé ar an mbunús gur féidir le gach ball de phobal cuidiú chun cáilíocht na beatha a fheabhsú sa limistéar ach bheith ag faire amach do chomharsana agus gníomhaíochtaí amhrasacha a thuairisciú do na Gardaí.

Bíonn sí mar aidhm ag cláir Phobal ar Aire chun sábháilteacht an phobail a fheabhsú, an choireacht a chosc, naisc idir Garda agus pobail a fhorbairt, muinín an phobail sa Gharda Síochána a fheabhsú, comhshaol cúramach a chothú do dhaoine breacaosta agus leochaileacha agus chun iompar frithshóisialta a laghdú, lena n-áirítear graifítí agus ciapadh.

Cliceáil anseo i gcomhair Leabhráin Faire Comharsanachta

Foláireamh Téacs

Cumasaítear pobail le foláireamh téacs chun Grúpa a bhunú chun foláirimh a fháil chun comhairle a thabhairt dóibh faoi ghníomhaíocht amhrasach nó choiriúil ina gceantar. Chomh maith le feasacht a chinntiú i measc úsáideoirí na seirbhíse, is féidir leo gníomhaíocht amhrasach a thuairisciú do na Gardaí dá réir.

Ciallaíonn seoladh faisnéise trí théacs gur féidir é a scaipeadh go mear ar lear mór daoine ar bhealach costéifeachtach.

Is córas aontreo é an Foláireamh Téacs, agus oibríonn sé ar na prionsabail seo a leanas:

• Tuairiscíonn ba(i)ll den phobal an teagmhas chuig na Gardaí (Fónuimhir 24 uaire don Dúiche Garda a bhíonn fógraithe go forleathan).

• Fíoraíonn, mionsonraíonn agus cinntíonn an Garda tuairiscithe gur cheart úsáid a bhaint as córas “Foláireamh Téacs”

• Seolann an Garda téacs nó ríomhphost amach chuig gach “Teagmháil Pobail” ina nDúiche Garda

• Seolann gach “Teagmhálaí Pobail” an téacs ar aghaidh chuig a “nGrúpa Pobail” chun comhairle a thabhairt don phobal chun bheith ag faire amach agus tuairiscí ar bith a thuairisciú

• Má fhaightear an t-eolas trí ríomhphost is féidir leis an Teagmhálaí Pobail an ríomhphost a sheoladh ar aghaidh nó an t-inneachar a thiontú chuig Téacs SMS agus a sheoladh chuig a nGrúpa Pobail

Cliceáil anseo i gcomhair a thuilleadh eolais faoi Fholáireamh Téacs

 

textalert2