Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Ár nDaoine a Bhainistiú

Ar an 31/5/20, tá 14,700 comhalta san fhórsa agus seo miondealú ar an bhfigiúr sin:

 

Grád   

Líon Foirne ar

31/05/2020 

Coimisinéir  

1

Leas-Choimisinéir

1

Coimisinéir Cúnta

9

Ard-Cheannfort   

47

Ceannfort         

166

Cigire                     

379

Sáirsint

2,107

Garda

11,990

IOMLÁN na mball

lánaimseartha

14,700

Cúltacaithe @ 31/5/20 

436

IOMLÁN (Baill

lánaimseartha

agus Cúltacaithe) 

15,136

Sibhialtaigh @ 31/5/20

3,19.9

IOMLÁN

18,155.9

Staitisticí Scoir/Imeachta ( de réir céim/grád, de réir bliana, cineál imeachta i gcás shibhialtaigh agus baill den Gharda Síochána)

Miondealú ar staitisticí maidir le tionscnaimh atá oiriúnach do theaghlaigh go 31/12/17 le haghaidh sibhialtaigh agus baill den Gharda Síochána.