Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Cad iad na hábhair a mhúintear agus cad é struchtúr an chláir i gColáiste an Gharda Síochána?

Cad iad na hábhair a mhúintear agus cad é struchtúr an chláir i gColáiste an Gharda Síochána?

Clár Garda faoi Oiliúint/Promhaidh

Is é an clár Garda faoi Oiliúint/Promhaidh bunchloch straitéis forbartha foghlama na heagraíochta, ar a dtógtar bhfuil gach foghlaim eile san eagraíocht.

Seachadtar an clár oiliúna do Ghardaí faoi Oiliúint/Promhaidh thar 104 seachtain agus BA i bPóilíneacht Fheidhmeach mar thoradh air. Cuimsíonn an tréimhse tosaigh 34 seachtain lena n-áirítear coicís léitheoireachta tréimhse bloc ag Coláiste an Gharda Síochána. Bíonn an chuid eile den oiliúint ar siúl go príomha ag Ranna Garda roghnaithe agus saintréimhsí teagaisc ionsuite  agus saoire bhliantúil san áireamh ag amanna ar leith. Seachadfar an clár trí chur chuige foghlama bunaithe ar réiteach fhadhbanna. I gcaitheamh an chláir agus ina dhiaidh sin, déanann mic léinn conradh fostaíochta leis an nGarda Síochána.

Is iad na modúil a ndearnadh staidéar orthu:

• Bunchlocha na Póilíneachta

• Inniúlacht Ghairmiúil I

• Póilíneacht Coireachta agus Teagmhais I

• Póilíneacht le Pobail I

• Póilíneacht Tráchta ar Bhóithre I

• Róil agus Freagrachtaí Stáisiúin I

• Sábháilteacht Oifigigh agus an Phobail

• Inniúlacht Ghairmiúil II

• Póilíniú Coireachta / Teagmhais II

• Póilíneacht le Pobail II

• Póilíneacht Tráchta ar Bhóithre II

• Róil agus Freagrachtaí Stáisiúin II

• Inniúlacht Ghairmiúil III

• An Dlí agus Nósanna Imeachta

• Póilíneacht le Pobail III

Measúnú Acadúil agus Gairmiúil

Le linn an chláir, tabharfaidh Garda faoi Oiliúint/Promhaidh scrúduithe acadúla agus measúnuithe gairmiúla. Tá rannpháirtíocht i ngach ábhar scrúdaithe agus measúnú gairmiúla éigeantach. Caithfidh na Gardaí faoi Oiliúint/Promhaidh pas a fháil i ngach scrúdú agus measúnú a dhéanamh chun dul ar aghaidh go deireadh an chláir.