Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Conas a aithnímid drochíde sa Teaghlach?

Conas Drochíde sa Teaghlach a Aithint

• An ndéanann do Pháirtnéir an méid seo a leanas:-

• Tú féin nó na leanaí a bhrú/a shoncáil, buille/buille boise/cic a thabhairt duit nó do na leanaí nó greim a bhaint asat nó as na leanaí?

• Bagairt chun díobháil a dhéanamh duit, do na leanaí nó do do ghaolta?

• Bagairt chun arm a úsáid i do choinne?

• Bagairt chun tú féin a mharú má fhágann tú?

• Brú a chur ort gnéas a bheith agat i gcoinne do thola?

• Éirí feargach nuair a bhíonn sé/sí ag ól nó ag glacadh drugaí?

• Thú a náiriú os comhair daoine eile?

• Maoin phearsanta nó earraí eile ar a gcuireann tú maoithneach a mhilleadh d’aon turas / go mailíseach?

• A chur i do leith i gcónaí go raibh tú mídhílis?

• D’am agus an áit a bhfuil tú a ‘rianú’ go seasmhach agus go dúghafach?

• Thú a cháineadh nó caitheamh anuas ort go seasmhach?

• Cosc a chur ort ó oibriú, do theach a fhágáil nó dul i mbun sóisialú?

• An caidreamh atá agat le do theaghlach agus do chairde a dhíspreagadh?

• An t-airgeadas go léir a rialú agus brú a chur ort cuntas mionsonraithe a thabhairt ar an méid airgid a chaitheann tú?

• Rochtain a dhiúltú duit ar airgead, fiú le haghaidh rudaí atá riachtanach don teaghlach?

Gníomh ag daoine atá ar an láthair

Má bhíonn duine a bhfuil aithne agat orthu thíos le Drochíde sa Teaghlach:

Léirigh go bhfuil tú buartha     

Cuir in iúl dóibh nach bhfuil an locht orthu don fhoréigean     

Tacaigh leo, ach ná cuir comhairle orthu     

Cuir acmhainní ar fail

www.whatwouldyoudo.ie

Ná glac páirt ach má bhíonn sé dlíthiúil agus sábháilte chun amhlaidh a dhéanamh

Má bhíonn tú ar an eolas go bhfuil drochíde á tabhairt idir strainséirí, déan an bealach is fearr a mheas chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

Seachmall a chur ar dhuine    

Duine a tharmligean   

Duine a threorú