Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Cad is ordú cúirte

Is féidir le Cúirt ordú a thabhairt do chiontóir, cúiteamh a íoc mar chuid de chás coiriúil.

Is féidir le híospartach cás sibhialta a thabhairt in éadan chiontóra, ag lorg cúitimh.

Titeann sé ar an íospartach agus ar a fhoireann dlí an cás seo a thabhairt. Agus dámhachtain a dheonú, caithfidh an Binse aon airgead a d’íoc an ciontóir leis an íospartach, a dhealú ó mhéid an damhachtana.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an Rúnaí ag an seoladh nó ag an uimhir theileafóin thíos:

An Binse Cúitimh i leith Díobhálacha Coiriúla

An Dara hUrlár, Cúirt Montague,

7-11 Sráid Montague,

Baile Átha Cliath 2

D02FT96

R-phost: criminalinjuries@justice.ie