Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú

Ms_Eimear_Bourke

Teideal: Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú

Ainm

Áít dhúchais:

Ceaptha:??

Ballraíocht:  

Buaicphointí a ghairme:

Tá os cionn 16 bliana de thaithí ag Eimear Bourke mar cheannaire bunathraithe ag cabhrú le cláir bhunathraithe agus athraithe a mhúnlú, a thiomáint agus a sheachadadh san earnáil chomhairliúcháin agus san earnáil phríobháideach, a chuimsíonn na tionscail Seirbhísí Airgeadais, Fóntais agus Teileachumarsáide. 

Sular ceapadh í ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Straitéis agus Bunathrú, bhí Eimear Bourke ina Stiúrthóir um Bhunathrú Gnó in EY agus d’oibrigh sí le cliaint chun a straitéis a mhúnlú, chun dul i ngleic le príomhdhúshláin agus chun cláir chasta athraithe a sheachadadh. Ó 2006 go 2011, bhí roinnt príomhról seachadta ag Eimear Bourke lena n-áirítear bainistíocht a dhéanamh ar phunann oifige an chláir CTO; an chéad líonra soghluaiste in Éirinn ina roinntear cláir um chomhoibriú agus cláir eile um bhunathrú agus símpliú.

Cáilíochtaí:

Máistreacht i Riarachán Gnó, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (2011)

BA Innealtóireacht, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (2000)

Deimhniú Gairmiúil PRINCE agus PMP