Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Coimisinéir

Commissioner Harris news

Teideal: Coimisinéir an Gharda Síochána

Dúchasach as: Béal Feirste, Contae Aontroma

Ceaptha: Meán Fómhair 2018

Buaicphointí Gairme: Tá 34 bliain de sheirbhís póilíneachta ag an gCoimisinéir Drew Harris leis na Póilíní Seirbhís Thuaisceart Éireann. Le linn an ama sin, bhí roinnt orduithe oibriúcháin shinsearacha aige agus tá taithí phóilíneachta aige thar líon leathan réimsí.

Bhí sé ina Leas-Phríomh-Chonstabal an SPTÉ roimhe sin ina raibh sé freagrach go sonrach le haghaidh feidhmíochta agus bainistíocht athraithe.

Bhí sé freagrach roimhe sin as Seirbhís Póilíneachta Roinn Oibríochtaí Coireachta Thuaisceart Éireann agus aithnítear é mar shaineolaí náisiúnta i ndéileáil le hoibríochtaí póilíneachta faoi dhliteanas riosca agus teagmhais chriticiúla. Ceapadh é in 2013 mar shaineolaí ardleibhéil do Choiste Pharlaimint na hEorpa a thuairiscigh ar choireacht eagraithe agus ar éilliú.

Reáchtáil sé Punann Coireacht Casacht den Cumann na bPríomh-Oifigeach Póilíneachta sa Ríocht Aontaithe ar feadh ocht mbliana áit ina raibh sé i gceannais chun an freagra ceartais choiriúil d'íospartaigh a fheabhsú, rátaí braite a fheabhsú agus bailiú sonraí a fheabhsú. Sa ról seo, sheachadadh sé comhdhálacha náisiúnta chun aird a tharraingt ar choireanna fuath míchumais agus straitéisí chun taifeadadh, freagra póilíneachta agus rátaí braite sa réimse seo a fheabhsú leis an gcuspóir na daoine is leochailí sa tsochaí a chosaint

Mar Phríomh-Chonstábla Cúnta bhí Drew i gceannais ar Tionscnaimh SPTÉ ina nglac sé freagracht as bainistiú ciontóirí gnéis agus tabhairt isteach Aonaid Chosanta Poiblí.

Sa bhliain 2002, chríochnaigh sé iasacht dhá bhliain i gcéim an Cheannfort ar Chigire Constabulary a Mháithreachais, Albain.

Tá sé pósta le Jane agus tá ceathrar leanaí fásta acu.

Fuair sé OBE i 2010.

Cáilíochtaí:

- BA (Onór) Céim sa Pholaitíocht agus san Eacnamaíocht, Ollscoil Oscailte (1997)
- Máistreacht i gCiniceolaíocht, Ollscoil Cambridge (2007)
- Cúrsa Riaracháin Straitéiseach (2004)
- Ceannaireacht sa Chúrsa Idirnáisiúnta um Frith-Sceimhlitheoireacht (2006)
- Clár Institiúid Feidhmiúcháin Náisiúnta FBI d'oifigigh forfheidmithe dlí sinsearacha
(2010)