Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht Mo-Ta

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Muineachán

 

Michael Duffy

Stáisiún Gardaí Muineachán,
Bóthar an Phlandáil,
Muineachán,
Contae Mhuineacháin,
H18 PK84

047-77261

An Muileann gCearr

 

Sergeant John McWalters

Stáisiún Gardaí An Muileann gCearr,
An Muileann gCearr,
Contae Na hIarmhí,
N91 TF85.

044-9384000

An Nás

Folamh

 

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100 Port Laoise

057-8648057 Clonaslee

An tAonad Náisiúnta

Inspector Sean Earley

Kelvin Courtney

Amanda Flood

An tAonad Náisiúnta um Chosc ar Choireacht, Cearnóg Fhearchair, Baile Átha Cliath 2

01-6663830

01-6663669

01-6663363

01-6663845

An Uaimh

Folamh

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

An tAonach

Tom O'Dwyer

 

 

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

An Caisleán Nua

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

Ros Mhic Thriúin

Eddie Wilde

Stáisiún Gardaí Loch Garman,
Mulgannon,
Loch Garman,
Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

Sráid an Phiarsaigh

Sean O’Sullivan

Stáisiún Gardaí Sráid an Phiarsaigh,
1 - 6, Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W289.

01-6669000

Port Laoise

Graham Kavanagh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

Ráth Eanaigh

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

Ros Comáin

Damian Bartley

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin.

090-6638361

Bóthar Bhaile an Róistigh

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64

061-212461

Bóthar na Trá

Pat Flanagan

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

Seantreabh

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

Sligeach

Folamh

Stáisiún Gardaí Sligeach,
Bóthar an Phiarsaigh,
Sligeach,
Contae Sligeach,
F91 E372.

071-9157000

Stráid an Stórais

Folamh

Stáisiún Gardaí Stráid an Stórais,
4-6 Stráid an Stórais,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W773.

01-6668000

Béal Átha na Muice

Folamh

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

Tamhlacht

Ciaran McLoughlin

Stáisiún Gardaí Tamhlacht,
Bóthar Belgard Thoir,
Cearnóg Belgard,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
D24 K796.

01-6666000