Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht Ke-Mi

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

Ceanannas

Folamh

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

Sráid Chaoimhin

Sean O’Sullivan

Stáisiún Gardaí Sráid an Phiarsaigh,
1 - 6, Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W289.

01-6669000

Cill Dara

Folamh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100 Port Laoise

057-8648057 Clonaslee

Chill Chainnigh

Peter McConnon

Stáisiún Gardaí Cheatharlach,
Bothar Baile Atha,
Cheatharlach,
Contae Cheatharlach,
R93 W983.

059-9136620

Cill Dáluah

Triona O'Rourke

Stáisiún Gardaí Inis,
Inis,
Contae an Chláir,
V95 TR83

065-6848161

Cill Áirne

James Foley

Stáisiún Gardaí Trá Lí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí,
V92 EV79.

066-7122022

Cill Ruis

Triona O'Rourke

Stáisiún Gardaí Inis,
Inis,
Contae an Chláir,
V95 TR83

065-6848161

An Inse

Folamh

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

Léim an Bhradáin

Folamh

 

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100 Port Loise

057-8648057 Clonaslee

045-884381

Leitir Ceanainn

Paul Wallace

Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn,
Bóthar na Líne Nua,
Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall,
F92 PC03.

074-9167161

074-9128459

Lios Tuathail

James Foley

Stáisiún Gardaí Trá Lí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí,
V92 EV79.

066-7122022

066-7102383

An Longfort

Damian Bartley

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin. 

090-6638361

090-6638381

Baile Locha Riach

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

091-768003

Leamhcán

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Bhlainséir,
An tSráid Mhór,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15,
D15 F6V9.

01-6667000

01-6667041

Maigh Chromtha

Ian O Callaghan

Stáisiún Gardaí Droichead na Bandan,
Droichead na Bandan,
Contae Chorcaí,
P72 AK02.

023-8852200

023-8852253

Mala

John Kelly

Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí,
O'Neill Crowley Ché,
Mainistir Fhear Maí,
Contae Chorcaí,
P61 PW84.

025-82100

025-82183

Cluainín

Jim Fox

Stáisiún Gardaí Sligeach,
Bóthar an Phiarsaigh,
Sligeach,
Contae Sligeach,
F91 E372.

071-9157000

071-9157083

Baile na mBocht

Brian McSweeney

Stáisiún Gardaí Stráid Mhóna,
Stráid Mhóna,
Cathair Chorcaí,
T12 K244.

021-4522061

021-4522083

Mainistir na Corann

John Kelly

Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí,
O'Neill Crowley Ché,
Mainistir Fhear Maí,
Contae Chorcaí,
P61 PW84.

025-82100

025-82183

Baile na nGallóglach

Paul Wallace

Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn,
Bóthar na Líne Nua,
Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall,
F92 PC03.

074-9167161

074-9128459

Sráid an Mhuillinn

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

091-768003