Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Oifigigh um Chosc ar Choireacht Co-Ka

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

An Cóbh

John Kelly

Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí,
O'Neill Crowley Ché,
Mainistir Fhear Maí,
Contae Chorcaí,
P61 PW84.

025-82100

An Chúlóg

Folamh

Stáisiún Gardaí Baile Munna,
An tSráid Mhór,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9,
D09 F9C5.

01-6664000

Croimghlinn

Ciaran McLoughlin

Stáisiún Gardaí Tamhlacht,
Bóthar Belgard Thoir,
Cearnóg Belgard,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
D24 K796.

01-6666000

Domhnach Broc

Sean O’Sullivan

Stáisiún Gardaí Sráid an Phiarsaigh,
1 - 6, Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W289.

01-6669000

Droichead Átha

John Heavey

Stáisiún Gardaí Droichead Átha,
Athair Uí Chonghaile Bealach,
Droichead Átha,
Contae Lú,
A92 P704.

041-9874261

Dún Dealgan

John Heavey

Stáisiún Gardaí Droichead Átha,
Athair Uí Chonghaile Bealach,
Droichead Átha,
Contae Lú,
A92 P704.

041-9874261

Dún Garbhán

Deirdre Lynch

Stáisiún Gardaí Port Láirge,
Sráid Phádraig,
Port Láirge,
Contae Phort Láirge,
X91 A076.

051-305361

Dún Laoghaire

James Malone

Stáisiún Gardaí Seanchill,
Dorney Cúirte,
Seanchill,
Baile Átha Cliath,
D18 CD50.

01-6665945

Inis

Triona O'Rourke

Stáisiún Gardaí Inis,
Inis, Contae an Chláir,
V95 TR83

065-6848161

Inis Córthaidh

Eddie Wilde

Stáisiún Gardaí Loch Garman, Mulgannon,
Loch Garman, Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

Inis Díomáin

Triona O'Rourke

Stáisiún Gardaí Inis,
Inis, Contae an Chláir,
V95 TR83

065-6848161

Mainistir Fhear Maí

John Kelly

Stáisiún Gardaí Mainistir Fhear Maí,
O'Neill Crowley Ché,
Mainistir Fhear Maí,
Contae Chorcaí,
P61 PW84.

025-82100

Sráid Mhic Ghiobúin

Folamh

Stáisiún Gardaí Stráid an Stórais,
4-6 Stráid an Stórais,
Baile Átha Cliath 1,
D01 W773.

01-6668000

Na Gleannta

Paul Wallace

Stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn,
Bóthar na Líne Nua,
Leitir Ceanainn,
Contae Dhún na nGall,
F92 PC03.

074-9167161

Guaire

Eddie Wilde

Stáisiún Gardaí Loch Garman,
Mulgannon,
Loch Garman,
Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

An Gort

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

Gránard

Damian Bartley

An Garda Síochána,
Oifigí Rialtais,   Bóthar an Choinbhinn, Ros Comáin.

090-6638361

Garrán na mBráthar

Brian McSweeney

Stáisiún Gardaí Stráid Mhóna,
Stráid Mhóna,
Cathair Chorcaí,
T12 K244.

021-4522061

Stráid Anraí

Ber Leetch

Stáisiún Gardaí Stráid Anraí,
Stráid Anraí,
Luimnigh,
V94 VY64.

061-212461

Ceann Toirc

Sergeant Morgan O'Sullivan

Stáisiún Gardaí Droichead na Bandan,
Droichead na Bandan,
Contae Chorcaí,
P72 AK02.

023-8852200