Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Oifigigh Chosc ar Choireacht Te-Z

Ceantar

Ainm

Seoladh

Gutháin

An Teampall Mór

Tom O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

Tír an Lúir

Ciaran McLoughlin

Stáisiún Gardaí Tamhlacht,
Bóthar Belgard Thoir,
Cearnóg Belgard,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
D24 K796.

01-6666000

Baile Mhic Andáin

Peter McConnon

Stáisiún Gardaí Cheatharlach,
Bothar Baile Atha,
Cheatharlach,
Contae Cheatharlach,
R93 W983.

059-9136620

 

 

Durlas

Thomas O'Dwyer

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

 Thiobraid Árann

Tom O'Dwyer

 

 

Stáisiún Gardaí Durlas
Bother Sleive Na Mon,
Durlas,
Contae an Thiobraid Árann,
E41 DW67

0504-25100

An Tóchar

Brian McSweeney

Stáisiún Gardaí Stráid Mhóna,
Stráid Mhóna,
Cathair Chorcaí,
T12 K244.

021-4522061

Trá Lí

James Foley

Stáisiún Gardaí Trá Lí,
Trá Lí,
Contae Chiarraí,
V92 EV79.

066-7122022

Trá Mhór

Deirdre Lynch

Stáisiún Gardaí Port Láirge,
Sráid Phádraig,
Port Láirge,
Contae Phort Láirge,
X91 A076.

051-305361

Baile Atha Troim

Folamh

lonnaithe i dTeach Athlumney, An Uaimh, Co. na Mí.

046-9036300

Tuaim

Michael Walsh

Aonad 2, Páirc Ghnó Liosban, Bóthar Thuama, Gaillimh

091-768001

Tulach Mhór

Graham Kavanagh

Stáisiún Port Laoise,
Bóthar Mainistir Laoise,
Port Laoise,
Contae Laoise,
R32 XW68

057-8674100

Port Láirge

Deirdre Lynch

Stáisiún Gardaí Port Láirge,
Sráid Phádraig,
Port Láirge,
Contae Phort Láirge,
X91 A076.

051-305361

Cathair an Mart

Sean Cunnane

Stáisiún Gardaí Caisleán an Bharraigh,
Caisleán an Bharraigh,
Contae Mhaigh Eo,
F23 KC58.

094-9038200

Loch Garman

Eddie Wilde

Stáisiún Gardaí Loch Garman,
Mulgannon,
Loch Garman,
Contae Loch Garman,
Y35 DH60

053-9165200

Cill Mhántáin

Sergeant Paul Daly

Stáisiún Gardaí Bré,
Ascaill an Chlochair,
Bré,
Contae Cill Mhántáin,
A98 E093.

01-6665392