Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Éigeandálaí

999 / 112

Éigeandáil nó Coir ag Tarlú

Faire Tráchta

0818 205805

Tuairisciú a dhéanamh ar theagmhais a bhaineann le trácht

Líne Rúnda an Gharda Síochána

1800 666 111

Coireacht a thuairisciú go hanaithnid

Stáisiúin an Gharda Síochána

Cuardaigh Stáisiúin

Coir a Thuairisciú

Eolas maidir le conas coir a thuairisciú, seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh, bileog eolais d’íospartaigh, oifigí seirbhísí d’íospartaigh

Conas Tuairisc a Dhéanamh

Victims Services Homepage service

Seirbhísí d’Íospartaigh

Is é is cuspóir don Gharda Síochána seirbhís ardleibhéil chomhsheasmhach a sholáthar do gach íospartach coireachta trí sheirbhís mheasúil, fhreagrúil agus iontaofa a chur ar fáil a gcuireann íospartaigh ar a suaimhneas agus a dtugann aghaidh ar riachtanais agus ar ionchais gach íospartach ar bhealach neamh-idirdhealaitheach.

Seirbhísí d’Íospartaigh

Preventing Crime Homepage service

Coireacht a Chosc

Oibríonn an Garda Síochána chun dul i ngleic leis an gcoireacht ar roinnt bealaí, ceann de na trí Phóilíneacht Pobail. Tarlaíonn póilíneacht an phobail ina n-oibríonn Gardaí agus baill den phobal agus gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha le chéile.

Coireacht a Chosc

Vetting on front page 213 - 131

Grinnfhiosrú

Is é an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an t-aon phointe teagmhála de chuid an Gharda Síochána chun Grinnfhiosrú an Gharda Síochána a dhéanamh. An príomhchuspóir atá ag an mBiúró ná seirbhís ghrinnfhiosrúcháin chruinn agus fhreagrach a sholáthar a gcuireann feabhas ar chosaint leanaí agus daoine leochaileacha trí chinntí sábháilte a dhéanamh maidir le daoine a earcú.

Grinnfhiosrú

Safer Roads Homepage service

Bóithre Sábháilte

Is é príomhfhreagracht  Bhiúró Póilíneachta um Bóithre Náisiúnta an Gharda Síochána (GNRPB) sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus gortuithe marfacha agus tromchúiseach ar bhóithre na hÉireann a laghdú.

Bóithre Sábháilte