Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Sábháilteacht Rothaíochta

Bike-Safety---Sabhailteacht-RothaiochtaTá pacáiste Sábháilteacht Rothaíochta curtha le chéile ag an nGarda Síochána i nGaeilge do pháistí. Tá súil againn go mbeidh sé tairbheach do thuismitheoirí agus múinteoirí chun cabhrú le páistí foghlaim faoi shábháilteacht rothaíochta.

Tá dhá leibhéal ann; Leibhéal 1 le stór focal Gaeilge simplí, agus Leibhéal 2 le stór focal Gaeilge níos dúshlánaí. Tá dhá fhíseán ann, ceann do gach leibhéal, le Garda agus páiste ag dul trí chúig phointe tábhachtach a bhaineann le Sábháilteacht Rothaíochta.  Tá gníomhaíochtaí ar nós ceisteanna cluas tuisceana, cuardach focal, crosfhocal srl i nGaeilge ag dul leis an dá fhíseán chomh maith. Comhlíonann na gníomhaíochtaí seo riachtanais an churaclaim bunscoile agus tá na hacmhainní seo seolta ar aghaidh chuig gach bunscoil ar fud na tíre.

Tá súil againn go mbainfidh sibh go léir taitneamh agus tairbhe as an bpacáiste.

An Garda Síochána has produced a Safe Cycling pack for children in Irish which we hope will be beneficial to parents and teachers to help children learn about safe cycling.

There are two levels; Level 1 with simple Irish vocabulary, and Level 2 with more challenging vocabulary. There is a separate video for each level with a Garda and child going through five Safe Cycling tips. Both videos have accompanying activities which include listening comprehensions, word search, crossword etc, also in Irish. The lesson forms part of the primary curriculum and these resources have been made available to all primary schools throughout the country. 

We hope you enjoy and benefit from the package.

Sábháilteacht Rothaíochta - Leibhéal 1 

Sábháilteacht Rothaíochta - Leibhéal 2

Rialacha an Bhóthair

Rules of the Road